Phương thức vận chuyển

Tra Cứu Thông Tin Đơn Hàng

Khi đặt hàng thành công, quý khách có thể theo dõi tiến trình xử lý và vận chuyển của đơn hàng bằng cách đăng nhập vào đường link: https://topwin.com.vn/sales/order/history

Để sử dụng tính năng này, quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản Topwin. Sau khi truy cập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến trang "Đơn hàng của tôi", tại đây sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình xử lý đơn hàng của quý khách ở Topwin và đối tác giao hàng.