Chính sách bảo mật thanh toán

 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN


- Cam kết bảo mật Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác CổngThanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

-  Theo đó, các tiêu chuẩnbảo mật thanh toán thẻ tại topwin.com.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

-  Quy định bảo mật- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảmbảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) doTrustwave cung cấp.• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tàikhoản được xác thực.• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của topwin.com.vn áp dụng với Khách hàng:• Topwin cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối TácCổng Thanh Toán cung cấp cho Topwin. Topwin không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ kháchhàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối TácCổng Thanh Toán đã được cấp phép.• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sửdụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của topwin.com.vn.

- Đối Tác CổngThanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Topwin chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch vàtên ngân hàng.
- Topwin cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử topwin.com.vn.