Các Bước Đăng Ký Tài Khoản Mới

Các Bước Đăng Ký Tài Khoản Mới

Để đăng nhập và trở thành thành viên của Topwin.com.vn , quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập vào trang tại đây.

đăng ký tài khảo

2. Điền thông tin cá nhân 

Thông tin này được cam kết bảo mật và Topwin chỉ sử dụng với mục đích tiện xưng hô khi liên hệ với quý khách.

3. Điền thông tin đăng nhập

Quý khách sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập tài khoản ở Topwin. Mật khẩu sử dụng cho tài khoản ở Topwin có thể khác với mật khẩu mà quý khách dùng để đăng nhập vào email. 

4. Tham khảo Điều khảon sử dụng topwin

5. Bấm "Đăng ký" và hoàn tất quá trình tạo tài khoản

đăng ký tài khoản

6. Đăng nhập vào towin https://topwin.com.vn/account/login